AGROP NOVA a.s. - výroba velkoplošných vícevrstvých desek | NOVATOP slaví úspěch ve Švýcarsku !Facebook
Úvod > Aktuality

NOVATOP slaví úspěch ve Švýcarsku !

Od ledna letošního roku stojí ve švýcarské Basileji budova nové generace a skutečný mezník v oblasti dřeva, dřevostaveb a dřevozpracujícího průmyslu - "plus energetická" a ekologicky maximálně ohleduplná dřevostavba Woodstock.  S objektem Woodstock je spojeno označení Klima Architektur, které má definovat architekturu a projektování budov, které jsou po celou dobu životnosti plně v souladu s přírodou a nezatěžují životní prostředí použitými surovinami ani jejich dalším užíváním.

Woodstock je praktickou ukázkou toho, jak je možné stavět s maximální šetrností vůči životnímu prostředí. Pro konstrukci a provoz této unikátní stavby se v maximální možné míře používají obnovitelné zdroje. Veškeré technické vybavení budovy podporuje standard energeticky plusové budovy (švýcarský standard Minergie P, P jako plus) s cílem pomáhat jeho obyvatelům v ohleduplnosti k životnímu prostředí. Maximálně a ve vzájemném souladu je využita sluneční a geotermální energie - topení a větrání vč. chlazení je řešeno tepelným čerpadlem, ohřev teplé vody pak pomocí slunečních kolektorů. Jsou zde použity  i speciální žaluzie, na kterých jsou fotovoltatické články, takže když svítí slunce, stíní a vyrábějí energii, v opačném případě jsou vytažené. Přebytečná energie, kterou dům vyrobí, má být  použita primárně k mobilitě jeho obyvatel - tzn. k dobíjení aut, mobilů, počítačů. Woodstock je prvním domem na světě, který  má 100% LED osvětlení, jedná se o zdroj světla s nejnižšími energetickými nároky, s velkou životností, kterým nevadí časté vypínání a zapínání. Prefabrikované prvky fasády zajišťují optimalizovanou tepelnou izolaci (U<0,12 N/m2K), panely Scobatherm jsou částečně vestavěny jako termodynamický plášť budovy k pasivnímu využití slunečné energie. Budovu proti přehřívání bude chránit fasáda osázená rostlinami ve speciálních kapsách se speciálním humusem GEOHUMUS, který má velkou míru akumulace vlhkosti - až 30-ti násobek vlastní hmotnosti. Zelená fasáda má za úkol zvětšovat  tolik chybějící plochy zeleně ve městech a zároveň podtrhuje fakt, že Woodstock je stavbou realizovanou plně v souladu s přírodou a ukázkou cesty, která může chránit a zlepšovat kvalitu našeho životního prostředí.

Jako stěžejní stavební materiál bylo pro  Woodstock vybráno dřevo a  kromě statických elementů z tradičně používaného smrku bylo použito 45m3 buku pro staticky namáhané konstrukční prvky. Podpora  využití buku v dřevozpracovatelském průmyslu je jednoznačně cesta správným směrem, která navíc pomůže ozdravit současné monokultury smrkových lesů, které tak trápí i Českou republiku. Při přeměně smrkové monokultury na přírodě blízký les hraje a bude hrát právě buk významnou roli.

Nosné jádro stavby, stropy a střecha jsou z masivních celodřevěných velkoplošných panelů NOVATOP. Důvody pro volbu tohoto systému uvedl stavitel budovy Max Kaufmann:  „Přesnost opracování panelů NOVATOP umožňuje realizaci i těch nejsložitějších detailů. Rozhodujícími kritérii byly celková tuhost, maximální možný rozměr jednotlivých panelů, velká tvarová variabilita, přesnost opracování, pohledová kvalita dřeva, řešení požární odolnosti na REI60 a snížení kročejového hluku na minimum. V případě střešní konstrukce pak navíc i bezvadná tepelná izolace. Právě panely NOVATOP plní beze zbytku všechna požadovaná kritéria. Přesvědčila nás o tom bezproblémová montáž 900m2 stěn a 600m2 stropních panelů. Dovršením úspěchu montáže konstrukce domu byla montáž 600m2 střešních panelů za 3 hodiny!!!" Vzhledem k neobvyklému půdorysu budovy bylo nutné každý panel opracovat s vysokou přesností na CNC obráběcím centru. Zvláštním detailem jsou různé úhly mezi jednotlivými stěnami, kolmých spojů je opravdu minimum. Nejdelší panel je 8m dlouhý a nejmenší kratší než 1m.

Stavba 3-podlažní budovy WOODSTOCK probíhala od 4.12. 2009 (zahájení stavby) do 12. ledna 2010 (slavnostní otevření veřejnosti v rámci výstavy Swiisbau v Basileji) a díky  stavebnicovému systému tak byla záležitostí pouhých šesti týdnů! Woodstock však nebude v Basileji nastálo - po skončení prezentačních akcí bude budova v polovině února prodána, demontována a podle potřeb nového majitele postavena na novém místě natrvalo. V nejbližší budoucnosti se stane hlavním tématem švýcarského standardu Minergie  a bude poskytovat rozsáhlé informace veřejnosti v oblasti energeticky úsporných dřevostaveb.
Jazyk: CZ | EN | DE | IT | FR | ESP