AGROP NOVA a.s. - výroba velkoplošných vícevrstvých desek | Pozvánka na valnou hromadu společnosti AGROP NOVA a.s.Facebook
Úvod > Aktuality

Pozvánka na valnou hromadu společnosti AGROP NOVA a.s.

Dovoluji si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti AGROP NOVA a.s., se sídlem Ptení, Ptenský Dvorek č.p. 99, PSČ 798 43, identifikační číslo 26243237, která se bude konat dne 28.11.2014 v 9.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Hany Kožiakové v Opavě, Poštovní ul. č. 249/4

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Přijetí nového úplného znění stanov společnosti, které budou oproti stávajícím stanovám změněny tak, že a) bude rozšířen předmět podnikání společnosti upravený v čl. IV. stanov o živnost: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a b) článek VIII. stanov bude rozšířen o možnost konání valné hromady společnosti i bez jejího svolání, pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři.

4. Závěr

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným záležitostem:

S ohledem na možnosti získání nových zakázek společnosti v oblasti zhotovování staveb a z důvodu, že společnost má malý počet akcionářů a valné hromady by se po úpravě stanov mohly konat operativně dle dohody akcionářů, představenstvo doporučuje valné hromadě ke schválení přijetí nového úplného znění stanov společnosti, které budou oproti stávajícím stanovám změněny tak, že bude rozšířen předmět podnikání společnosti v čl. IV. stanov o živnost : Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a článek VIII. stanov bude rozšířen o možnost konání valné hromady společnosti i bez jejího svolání, pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři. Společnost upozorňuje akcionáře, že do návrhu nového úplného znění stanov mohou nahlédnout zdarma v sídle společnosti ve Ptení, Ptenský Dvorek č.p. 99 , a to v době od 25.10.2014 do dne konání valné hromady, vždy v pracovní dny od 7.00. do 16.00 hodin.

Ve Ptení dne 24.10.2014

AGROP NOVA a.s.

Jiří Oslizlo předseda představenstva

Pozvánku převzal dne 26.10.2014 akcionář: Albert Infanger, narozen 30.10.1953, bytem Sonnhaldenstrasse 51, 6052 Hergiswil NW, Švýcarsko

 


Jazyk: CZ | EN | DE | IT | FR | ESP