AGROP NOVA a.s. - výroba velkoplošných vícevrstvých desek | Prezentace výrobků NOVATOP a podpora jejich prodeje na zahraničních trzíchFacebook
Úvod > Aktuality

Prezentace výrobků NOVATOP a podpora jejich prodeje na zahraničních trzích

Účastníme se projektu:

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy: Marketing - individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích - II. výzva

Název projektu: Prezentace výrobků NOVATOP a podpora jejich prodeje na zahraničních trzích

Reg. č.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007469

Realizace projektu: od 14. 11. 2016 do 31.10. 2019

Tento projekt je zaměřen na cílenou a komplexní prezentaci stavebního systému NOVATOP na zahraničních trzích, posílení povědomí a pozice značky NOVATOP u zákazníků. Důraz je kladen na odborně náročnou prezentaci produktů NOVATOP a s tím související další vývoj celého systému, aby byla zajištěna vysoká míra inovace a kvalitativní předstih před konkurencí.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Evropský fond pro regionální rozvoj EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Jazyk: CZ | EN | DE | IT | FR | ESP