AGROP NOVA a.s. - výroba velkoplošných vícevrstvých desek | Zpracování, přepravaFacebook
Úvod > Sortiment > Vícevrstvé masivní desky

Zpracování, přeprava

 

 Nakládání  kontejneru.jpg        kamion.jpg

Zpracování

Vícevrstvé desky z rostlého dřeva (SWP) jsou zpracovávány z masivního dřeva, vlhkost při expedici činí 8% ± 2% u technické třídy SWP/1, 10 % ± 3 % u SWP/2 a 12 % ± 3 % u technické třídy SWP/3. Vlastnosti dřeva jsou u tohoto výrobku zachovány, a proto reaguje na změny teplot a vlhkosti sesycháním, popř. bobtnáním. V důsledku špatného skladování před zpracováním a použití při extrémních teplotách a vlhkostech může docházet k tvorbě trhlin a deformaci. SWP může být opracována všemi běžnými dřevoobráběcími nástroji a stroji a povrchově upravena běžnými postupy jako masivní dřevo. Při použití SWP ve venkovním prostředí je třeba brát na zřetel přirozené vlastnosti rostlého dřeva.

Upozornění: Za poškození výrobku, způsobeným nevhodným zpracováním, nevhodnou aplikací, např. použití v extrémních klimatických podmínkách, a nedodržením pracovních postupů, nepřebírá výrobce žádné záruky. SWP vyráběné ze sibiřského modřínu jsou určeny výhradně pro venkovní použití. Za případné poškození výrobku při použití v interiéru nepřebírá výrobce žádné záruky. Výrobce garantuje hodnoty emise formaldehydu uvedené v datových listech pouze u desek s uzavřeným povrchem. Následkem provrtání, odfrézování svrchních lamel (např. akustické desky) může dojít ke zvýšení hodnot emise formaldehydu. Při opracování vzniká dřevní prach.

Balení

Vícevrstvé desky AGROP z rostlého dřeva (SWP – Solid wood panel) jsou standardně baleny do balíků s počtem kusů, viz "Tabulka balení". Desky jsou uloženy na dřevěných hranolech (rozteč cca 1 m), zabaleny v PE folii (ochrana proti změnám vlhkosti, znečištění a částečně i mechanickému poškození) a po obvodu napříč staženy balící páskou. Jiný druh balení je možný po dohodě.

Tabulka balení

Skladovaní

Vícevrstvé desky z rostlého dřeva musí být skladovány v uzavřených a suchých prostorách, uložené vodorovně na sobě a podložené podkladky s rozestupem cca. 1 m, po odstranění ochranného obalu pečlivě přikryté, nejlépe jiným plošným materiálem, např. P, MDF aj.

Upozornění: Nevhodné skladování SWP může vést k poškození, za které výrobce nepřebírá žádné záruky.

Manipulace

Balíky vícevrstvých desek AGROP jsou vhodné pro manipulaci čelními, popř. bočními vidlicovými nakladači a jeřáby s ohledem na nebezpečí poškození hran, plochy desky a obalového materiálu. Orientační hmotnost jednoho standardního balíku o rozměrech 2100 x 5000 mm je cca 2500 kg.

Přeprava

Standardně jsou desky AGROP přepravovány v kamionech (krytých návěsech, popř. kontejnerech 20´a 40´). Naložení kamionu, popř. kontejneru 40´představuje orientačně 40m3 desek.

Upozornění: Během delší přepravy za nepříznivých klimatických podmínek může dojít ke změně vlhkosti desek, proto doporučujeme před jejich zpracováním aklimatizaci.


Jazyk: CZ | EN | DE | IT | FR | ESP